Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo


Wydawca Wydaw. Politechniki Częstochowskiej
ISSN 0860-7214
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2012)
2 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
DOI 10.17512/znb
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Kafel, Katarzyna; Leśniak, Agnieszka
Wybór metody wzmocnienia słupów murowanych w obiektach zabytkowych z wykorzystaniem syntetycznego wskaźnika oceny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
Data wydania: 2018
ISSN: 0860-7214
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Górka, Monika; Leśniak, Agnieszka
Systemy fasad aluminiowo-szklanych i ich ocena wielokryterialna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
Data wydania: 2018
ISSN: 0860-7214
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Podhalański, Bogusław; Podhalański, Adam
House on the outcrop of a mine - architectural form versus structural design conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
Data wydania: 2017
ISSN: 0860-7214
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/