Journal of Food Processing and Preservation


Wydawca Wiley
ISSN 0145-8892
e-ISSN 1745-4549
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2013)
20 (od 2014)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 1106 Agricultural and Biological Sciences: Food Science
1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Malinowska, Magdalena; Śliwa, Karolina; Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan ; Oszmiański, Jan; Kolniak-Ostek, Joanna
Ultrasound‐assisted and micelle‐mediated extraction as a method to isolate valuable active compounds from apple pomace
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Food Processing and Preservation
Data wydania: 2018
ISSN: 1745-4549
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.288
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/