Materials Performance and Characterization


Wydawca ASTM International
ISSN 2379-1365
e-ISSN 2165-3992
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pazdanowski, Michał
A simple method to estimate numerically the residual stresses in bodies subjected to cyclic loads
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials Performance and Characterization
Data wydania: 2018
ISSN: 2165-3992
Lista MNiSW/MEiN: nie
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/