Computers and Industrial Engineering


Wariant tytułu Computers & Industrial Engineering
ISSN 0360-8352
e-ISSN 1879-0550
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2014)
35 (od 2015)
40 (od 2017)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 1700 Computer Science: General Computer Science
2200 Engineering: General Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Plaza, Malgorzata; Zębala, Wojciech
A decision model for investment analysis in CNC centers and CAM technology
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Computers and Industrial Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 1879-0550
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.135
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Plaza, Małgorzata; Zębala, Wojciech; Matras, Andrzej
Decision system supporting optimization of machining strategy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Computers and Industrial Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 1879-0550
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.135
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Małopolski, Waldemar
A sustainable and conflict-free operation of AGVs in a square topology
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Computers and Industrial Engineering
Data wydania: 2018
ISSN: 1879-0550
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.518
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/