International Journal of Engineering and Technology Innovation : IJETI


Wariant tytułu International Journal of Engineering and Technology Innovation
Wydawca Taiwan Association of Engineering and Technology Innovation
ISSN 2223-5329
e-ISSN 2226-809X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2205 Engineering: Civil and Structural Engineering
2208 Engineering: Electrical and Electronic Engineering
2210 Engineering: Mechanical Engineering
2211 Engineering: Mechanics of Materials
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Lin, Wei-Ting; Lin, Kae-Long; Korniejenko, Kinga; Fiala, Lukáš
Comparative analysis between fly ash geopolymer and reactive ultra-fine fly ash geopolymer
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Engineering and Technology Innovation : IJETI
Data wydania: 2021
ISSN: 2226-809X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lin, Wei-Ting; Korniejenko, Kinga; Hebda, Marek; Łach, Michał; Mikuła, Janusz
Engineering properties of ternary cementless blended materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Engineering and Technology Innovation : IJETI
Data wydania: 2020
ISSN: 2226-809X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lorenc, Augustyn; Kuźnar, Małgorzata
An intelligent system to predict risk and costs of cargo thefts in road transport
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Engineering and Technology Innovation : IJETI
Data wydania: 2018
ISSN: 2226-809X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/