Edukacja Zawodowa i Ustawiczna : polsko-ukraiński rocznik naukowy = Profesìjna ì Neperervna Osvìta : pol’s’ko-ukraïns’kij naukovij ŝorìčnik


Wariant tytułu Edukacja Zawodowa i Ustawiczna
Wydawca Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
ISSN 2543-7925
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2016)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2016)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
70 (od 2023)


Publikacje w tym tytule: 1

Piekarski, Marian
Doradztwo zawodowe w Centrach Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków - potrzeby a możliwości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Edukacja Zawodowa i Ustawiczna : polsko-ukraiński rocznik naukowy = Profesìjna ì Neperervna Osvìta : pol’s’ko-ukraïns’kij naukovij ŝorìčnik
Data wydania: 2018
ISSN: 2543-7925
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/