Engineering Geology


Wydawca Elsevier
ISSN 0013-7952
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
40 (od 2014)
35 (od 2015)
40 (od 2016)
40 (od 2017)
200 (od 2019)
200 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 1907 Earth and Planetary Sciences: Geology
1909 Earth and Planetary Sciences: Geotechnical Engineering and Engineering Geology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Pilecki, Zenon; Krawiec, Krzysztof; Pilecka, Elżbieta; Kotyrba, Andrzej; Tomecka-Suchoń, Sylwia; Łątka, Tomasz
Identification of buried historical mineshaft using ground-penetrating radar
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Geology
Data wydania: 2021
ISSN: 0013-7952
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.902
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radzicki, Krzysztof; Gołębiowski, Tomisław; Ćwiklik, Michał; Stoliński, Marek
A new levee control system based on geotechnical and geophysical surveys including active thermal sensing: a case study from Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Geology
Data wydania: 2021
ISSN: 0013-7952
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.902
Czarny, Rafał; Pilecki, Zenon; Nakata, Nori; Pilecka, Elżbieta; Krawiec, Krzysztof; Harba, Paulina; Barnaś, Maciej
3D S-wave velocity imaging of a subsurface disturbed by mining using ambient seismic noise
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Geology
Data wydania: 2019
ISSN: 0013-7952
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 4.779
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/