European Biophysics Journal with Biophysics Letters


Wydawca Springer Nature
ISSN 0175-7571
e-ISSN 1432-1017
Impact Factor dla czasopisma 2.274 (od 2012)
2.474 (od 2013)
2.219 (od 2014)
1.444 (od 2015)
1.472 (od 2016)
1.935 (od 2017)
2.527 (od 2018)
2.094 (od 2019)
1.733 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2009)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2009)
27 (od 2010)
20 (od 2011)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1304 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biophysics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

David, Melinda; Budziak-Wieczorek, Iwona; Karcz, Dariusz; Florescu, Monica; Matwijczuk, Arkadiusz
Insight into dual fluorescence effects induced by molecular aggregation occurring in membrane model systems containing 1,3,4-thiadiazole derivatives
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Biophysics Journal with Biophysics Letters
Data wydania: 2021
ISSN: 1432-1017
Impact Factor: 1.733
Niemczynowicz, A.; Czarnel, G.; Matwijczuk, A.; Makowski, M.; Pustuła, K.; Karcz, D.; Matwijczuk, A.; Górecki, A.; Piotrowicz-Cieślak, A. I.; Chruściel, E.
Spectroscopic and theoretical studies of dual fluorescence in 2-hydroxy-n-(2-phenylethyl)benzamide induced by esipt process. Solvents effects
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: streszczenie posteru
Seria/Czasopismo: European Biophysics Journal with Biophysics Letters
Data wydania: 2019
ISSN: 1432-1017
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Matwijczuk, A.; Karcz, D.; Matwijczuk, A.; Górecki, A.; Niemczynowicz, A.; Walkowiak, R.; Adwent, L.; Szcześ, A.; Chruściel, E.; Niewiadomy, A.
Spectroscopic studies of dual fluorescence in 2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole: effect of molecular aggregation in a micellar system
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: streszczenie posteru
Seria/Czasopismo: European Biophysics Journal with Biophysics Letters
Data wydania: 2019
ISSN: 1432-1017
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/