Universum Ethicae Christianae


Wydawca Wydaw. Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie
Lista MNiSW nie (od 2016)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2016)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Jaśtal, Jacek
Etyka dla postczłowieka. Filozofia praktyczna w czasach przemian cywilizacyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/