Biomolecules


Wydawca MDPI
ISSN 2218-273X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
100 (od 2019)
140 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 1303 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biochemistry
1312 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Molecular Biology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Malinowska, Magdalena Anna; Sikora, Elżbieta; Stalińska, Joanna; Ogonowski, Jan; Drukała, Justyna
The effect of the new lupeol derivatives on human skin cells as potential agents in the treatment of wound healing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biomolecules
Data wydania: 2021
ISSN: 2218-273X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 6.064
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Starzak, Karolina; Świergosz, Tomasz; Matwijczuk, Arkadiusz; Creaven, Bernadette; Podleśny, Janusz; Karcz, Dariusz
Anti-hypochlorite, antioxidant, and catalytic activity of three polyphenol-rich super-foods investigated with the use of coumarin-based sensors
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biomolecules
Data wydania: 2020
ISSN: 2218-273X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.879
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak




© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/