Journal of Mass Spectrometry


Wydawca Wiley
ISSN 1076-5174
e-ISSN 1096-9888
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2015)
35 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 1607 Chemistry: Spectroscopy
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Marzec, Magdalena E.; Wojtysiak, Dorota; Połtowicz, Katarzyna; Nowak, Joanna
ToF‐SIMS spectrometry to observe fatty acid profiles of breast tissues in broiler chicken subjected to varied vegetable oil diet
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Mass Spectrometry
Data wydania: 2020
ISSN: 1096-9888
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.982
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/