ACS Omega


Wydawca American Chemical Society

Identyfikator na wykazie MNiSW 138
e-ISSN 2470-1343
Impact Factor dla czasopisma 2.584 (od 2018)
2.87 (od 2019)
3.512 (od 2020)
Lista MNiSW tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 70 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kumorkiewicz-Jamro, Agnieszka; Popenda, Łukasz ; Wybraniec, Sławomir
Identification of novel low-weight sulfhydryl conjugates of oxidized 5‑O- and 6‑O‑substituted betanidin pigments
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: ACS Omega
Data wydania: 2020
ISSN: 2470-1343
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 3.512
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/