ACS Omega


Wydawca American Chemical Society

Identyfikator na wykazie MNiSW 138
e-ISSN 2470-1343
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kumorkiewicz-Jamro, Agnieszka; Popenda, Łukasz ; Wybraniec, Sławomir
Identification of novel low-weight sulfhydryl conjugates of oxidized 5‑O- and 6‑O‑substituted betanidin pigments
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: ACS Omega
Data wydania: 2020
ISSN: 2470-1343
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.512
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/