Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia


Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ISSN 2081-1861
e-ISSN 2300-3057
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 2 (od 2012)
3 (od 2013)
7 (od 2015)
70 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kowalska, Aneta; Lipińska, Dorota
Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Krakowskiej – baza współtworzona przez społeczność uczelni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Data wydania: 2019
ISSN: 2300-3057
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/