Advances in Technology Innovation


Wydawca Taiwan Association of Engineering and Technology Innovation
ISSN 2415-0436
e-ISSN 2518-2994
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
20 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1405 Business, Management and Accounting: Management of Technology and Innovation
1700 Computer Science: General Computer Science
2102 Energy: Energy Engineering and Power Technology
2105 Energy: Renewable Energy, Sustainability and the Environment
2200 Engineering: General Engineering
2305 Environmental Science: Environmental Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Korniejenko, Kinga; Łach, Michał; Hebdowska-Krupa, Maria; Mikuła, Janusz
Impact of flax fiber reinforcement on mechanical properties of solid and foamed geopolymer concrete
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advances in Technology Innovation
Data wydania: 2021
ISSN: 2518-2994
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/