Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Wydawca Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ISSN 2354-0435
Lista MNiSW nie (od 2014)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2014)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Homiński, Bartłomiej
Biblioteka w przestrzeni publicznej – przestrzeń publiczna w bibliotece
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Data wydania: 2020
ISSN: 2354-0435
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/