Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Wydawca Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ISSN 2354-0435
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2014)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2014)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Homiński, Bartłomiej
Biblioteka w przestrzeni publicznej – przestrzeń publiczna w bibliotece
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Data wydania: 2020
ISSN: 2354-0435
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/