Scientific Reports


Wydawca Springer Nature
e-ISSN 2045-2322
Lista MNiSW/MEiN A (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2013)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 1000 : Multidisciplinary
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 12

Dziwulska-Hunek, Agata; Niemczynowicz, Agnieszka; Kycia, Radosław A.; Matwijczuk, Arkadiusz; Kornarzyński, Krzysztof; Stadnik, Joanna; Szymanek, Mariusz
Stimulation of soy seeds using environmentally friendly magnetic and electric fields
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Reports
Data wydania: 2023
ISSN: 2045-2322
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.6
Młynarczyk, Przemysław; Brewczyński, Damian; Krajewska-Śpiewak, Joanna; Chmielarczyk, Kamil; Błądek, Jarosław; Lempa, Paweł
Assessment of the impact of shaped nozzles installed inside the pipeline on the energy efficiency of compressed gas systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Reports
Data wydania: 2023
ISSN: 2045-2322
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.6
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nieżurawska, Joanna; Kycia, Radosław A.; Ludviga, Iveta; Niemczynowicz, Agnieszka
Structured multi-criteria model of self-managed motivation in organizations based on happiness at work: pandemic related study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Reports
Data wydania: 2023
ISSN: 2045-2322
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.6
Jaśkowiec, Jan; Pamin, Jerzy
A posteriori error approximation in discontinuous Galerkin method on polygonal meshes in elliptic problems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Reports
Data wydania: 2023
ISSN: 2045-2322
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.6
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ochab, Jeremi K.; Wątorek, Marcin; Ceglarek, Anna; Fafrowicz, Magdalena; Lewandowska, Koryna; Marek, Tadeusz; Sikora-Wachowicz, Barbara; Oświęcimka, Paweł
Task‑dependent fractal patterns of information processing in working memory
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Reports
Data wydania: 2022
ISSN: 2045-2322
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.6
Salehi, Tahereh; Zomorodi, Mariam; Plawiak, Pawel; Abbaszade, Mina; Salari, Vahid
An optimizing method for performance and resource utilization in quantum machine learning circuits
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Reports
Data wydania: 2022
ISSN: 2045-2322
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.6
Davarzani, Zohreh; Zomorodi, Mariam; Houshmand, Mahboobeh
A hierarchical approach for building distributed quantum systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Reports
Data wydania: 2022
ISSN: 2045-2322
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.6
Shakeri, M. S.; Polit, O.; Grabowska‑Polanowska, B.; Pyatenko, A.; Suchanek, K.; Dulski, M.; Gurgul, J.; Swiatkowska‑Warkocka, Z.
Solvent‑particles interactions during composite particles formation by pulsed laser melting of α‑Fe2O3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Reports
Data wydania: 2022
ISSN: 2045-2322
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.6
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Styszko, Katarzyna; Durak, Justyna; Kończak, Beata; Głodniok, Marcin; Borgulat, Anna
The impact of sewage sludge processing on the safety of its use
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Reports
Data wydania: 2022
ISSN: 2045-2322
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.6
Mašán, Vladimir; Matwijczuk, Arkadiusz P.; Niemczynowicz, Agnieszka; Kycia, Radosław A.; Karcz, Dariusz; Gładyszewska, Bożena; Ślusarczyk, Lidia; Burg, Patrik
Chemometric approach to characterization of the selected grape seed oils based on their fatty acids composition and FTIR spectroscopy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Reports
Data wydania: 2021
ISSN: 2045-2322
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.996
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kucharski, Rafał; Cats, Oded; Sienkiewicz, Julian
Modelling virus spreading in ride-pooling networks
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Reports
Data wydania: 2021
ISSN: 2045-2322
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.996
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kidová, Anna; Radecki‑Pawlik, Artur; Rusnák, Miloš; Plesiński, Karol
Hydromorphological evaluation of the river training impact on a multi-thread river system (Belá River, Carpathians, Slovakia)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Reports
Data wydania: 2021
ISSN: 2045-2322
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.996
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/