SWS Journal of Social Sciences & Arts


Wariant tytułu SWS Journal of Social Sciences and Art
Wydawca SGEM World Science
e-ISSN 2664-0104
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2019)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Wójcikowski, Wojciech Karol
Muszyna Zdrój – 10 years of spatial changes in the town and in the spa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: SWS Journal of Social Sciences & Arts
Data wydania: 2020
ISSN: 2664-0104
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/