European Countryside


Wydawca De Gruyter
e-ISSN 1803-8417
Lista MNiSW tak (od 2019)
nie (od 2017)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2019)
1 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 3305 Social Sciences: Geography, Planning and Development
2309 Environmental Science: Nature and Landscape Conservation
2308 Environmental Science: Management, Monitoring, Policy and Law
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Ćwik, Agata; Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Causes and effects of spatial chaos in the Polish Carpathians – a difficult way to sustainable development
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Countryside
Data wydania: 2021
ISSN: 1803-8417
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/