Heritage Science


Wydawca Springer Nature
e-ISSN 2050-7445
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 1206 Arts and Humanities: Conservation
1204 Arts and Humanities: Archaeology
3302 Social Sciences: Archaeology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Skrzypczak, Izabela; Oleniacz, Grzegorz; Leśniak, Agnieszka; Mrówczyńska, Maria; Rymar, Marta; Oleksy, Mariusz
A practical hybrid approach to the problem of surveying a working historical bell considering innovative measurement methods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Heritage Science
Data wydania: 2023
ISSN: 2050-7445
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 2.5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Śladowski, Grzegorz; Szewczyk, Bartłomiej; Barnaś, Krzysztof; Kania, Olga; Barnaś, Janusz
The Boyen Fortress : structural analysis of selecting complementary forms of use for a proposed adaptive reuse project
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Heritage Science
Data wydania: 2021
ISSN: 2050-7445
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 2.843
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/