Progress in Organic Coatings


Wydawca Elsevier
ISSN 0300-9440
e-ISSN 1873-331X
Impact Factor dla czasopisma 1.848 (od 2012)
2.302 (od 2013)
2.358 (od 2014)
2.632 (od 2015)
2.858 (od 2016)
2.955 (od 2017)
3.42 (od 2018)
4.469 (od 2019)
5.161 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2013)
100 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2505 Materials Science: Materials Chemistry
1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
2508 Materials Science: Surfaces, Coatings and Films
1605 Chemistry: Organic Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Topa, Monika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Świergosz, Tomasz; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna
Emerging waste-free non-destructive system based on molecular sensors originating from novel europium complexes for in-situ determination of polymer coating thickness
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Progress in Organic Coatings
Data wydania: 2021
ISSN: 0300-9440
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 5.161
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/