Progress in Organic Coatings


Wydawca Elsevier
ISSN 0300-9440
e-ISSN 1873-331X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2013)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 2505 Materials Science: Materials Chemistry
1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
2508 Materials Science: Surfaces, Coatings and Films
1605 Chemistry: Organic Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Topa, Monika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Świergosz, Tomasz; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna
Emerging waste-free non-destructive system based on molecular sensors originating from novel europium complexes for in-situ determination of polymer coating thickness
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Progress in Organic Coatings
Data wydania: 2021
ISSN: 0300-9440
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 6.206
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/