Acta Polytechnica CTU Proceedings


Wydawca Czech Technical University in Prague
ISSN 2336-5382
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2014)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2014)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 2

Lin, Wei-Ting; Cheng, An; Korniejenko, Kinga; Łach, Michał
Influence on permeability and pore structure of polyolefin fiber reinforced concrete containing slag
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Acta Polytechnica CTU Proceedings
Data wydania: 2022
ISSN: 2336-5382
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Hager, Izabela; Mróz, Katarzyna; Tracz, Tomasz; Kočí, Václav; Fiala, Lukáš
Equivalent thermal diffusivity of natural and recycled aggregate concrete at temperature up to 350 ⁰C
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/