Continuum Mechanics and Thermodynamics


Wydawca Springer
ISSN 0935-1175
e-ISSN 1432-0959
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
30 (od 2013)
25 (od 2014)
30 (od 2015)
25 (od 2016)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
2211 Engineering: Mechanics of Materials
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Korniejenko, Kinga; Figiela, Beata; Kozub, Barbara; Azzopardi, Brian; Łach, Michał
Environmental degradation of foamed geopolymers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Continuum Mechanics and Thermodynamics
Data wydania: 2022
ISSN: 1432-0959
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.6
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/