Continuum Mechanics and Thermodynamics


Wydawca Springer
ISSN 0935-1175
e-ISSN 1432-0959
Impact Factor dla czasopisma 1.091 (od 2012)
1.431 (od 2013)
1.779 (od 2014)
1.849 (od 2015)
2.529 (od 2016)
2.311 (od 2017)
1.758 (od 2018)
2.139 (od 2019)
3.822 (od 2020)
3.285 (od 2021)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
30 (od 2013)
25 (od 2014)
30 (od 2015)
25 (od 2016)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
2211 Engineering: Mechanics of Materials
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Korniejenko, Kinga; Figiela, Beata; Kozub, Barbara; Azzopardi, Brian; Łach, Michał
Environmental degradation of foamed geopolymers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Continuum Mechanics and Thermodynamics
Data wydania: 2022
ISSN: 1432-0959
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.822
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/