Roczniki Filozoficzne = The Annals of Philosophy


Wariant tytułu Roczniki Filozoficzne
Wydawca Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ISSN 0035-7685
e-ISSN 2450-002X
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2012)
7 (od 2013)
14 (od 2015)
100 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 14
Klasyfikacja ASJC 1211 Arts and Humanities: Philosophy
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Jaśtal, Jacek
Kłopot z etyką. Wyjątkowość podmiotu moralnego a uniwersalność i obiektywność sądów moralnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roczniki Filozoficzne = The Annals of Philosophy
Data wydania: 2023
ISSN: 2450-002X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/