Intensyfikacja przenoszenia ciepła i masy w adsorpcyjnych urządzeniach chłodniczych


Numer umowy UMO-2011/03/N/ST8/04634
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Gwadera, Monika
Adsorption-desorption processes in adsorption chillers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Agricultural Engineering
Data wydania: 2016
ISSN: 2449-5999
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Gwadera, Monika
Wpływ parametrów procesowych na wymianę masy i ciepła podczas adsorpcji wody na silikażelu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Issues
Data wydania: 2015
ISSN: 2392-3954
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/