Novel ZnS(Se) hybrid polymer nanocomposites for optoelectronic applications


Numer umowy HOMING PLUS/2012-6/5
Akronim POIG


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Żaba, Adam; Sovinska, Svitlana; Kirish, Tetiana; Węgrzynowicz, Adam; Matras-Postołek, Katarzyna
Photodegradation process of organic dyes in the presence of a manganese-doped zinc sulfide nanowire photocatalyst
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 3.623
Oćwieja, Magdalena; Matras-Postołek, Katarzyna; Maciejewska-Prończuk, Julia; Morga, Maria; Zbigniew, Adamczyk; Sovinska, Svitlana; Żaba, Adam; Gajewska, Marta; Król, Tomasz; Cupiał, Klaudia; Bredol, Michael
Formation and stability of manganese-doped ZnS quantum dot monolayers determined by QCM-D and streaming potential measurements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Colloid and Interface Science
Data wydania: 2017
ISSN: 0021-9797
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 5.091
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Matras-Postolek, Katarzyna; Sovinska, Svitlana; Zaba, Adam; Yang, Ping
Microwave-assisted heating versus conventional heating in solvothermal and non-solvothermal synthesis of photocatalytic active ZnSe·0.5N2H4 and ZnSe:Mn·0.5N2H4 anisotropic colloidal quasi-two-dimensional hybrid nanoplates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering and Processing
Data wydania: 2017
ISSN: 1873-3204
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.826
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/