Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i w gospodarce wodnej


Numer umowy Ś-1/194/2017/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Kędra, Mariola; Szczepanek, Robert
Land cover transitions and changing climate conditions in the Polish Carpathians: assessment and management implications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Land Degradation and Development
Data wydania: 2019
ISSN: 1085-3278
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 3.775
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Godyń, Izabela
Efektywność ekonomiczna elektrowni wodnych w systemie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2018
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Hachaj, Paweł S.
Preliminary results of applying 2d hydrodynamic models of water reservoirs to identify their ecological potential
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
Data wydania: 2018
ISSN: 2083-5906
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 1.186
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/