Osteochit3D - personalizowane bioaktywne skafoldy drukowane 3D do zaawansowanej regeneracji tkanki kostnej w stomatologii


Numer umowy LIDER/42/0149/L-9/17/NCBR/2018 (decyzja nr 141/L-9/2017)
Rodzaj projektu Lider
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Stafin, Krzysztof; Śliwa, Paweł; Piątkowski, Marek
Towards polycaprolactone-based scaffolds for alveolar bone tissue engineering: a biomimetic approach in a 3D printing technique
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2023
ISSN: 1661-6596
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5.6
Radwan-Pragłowska, Julia
Mikrofalowa synteza i badanie właściwości nowych biomateriałów chitozanowych jako uniwersalnych wyrobów medycznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Radwan-Pragłowska, Julia; Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Bogdał, Dariusz; Matysek, Dalibor
3D hierarchical, nanostructured chitosan/PLA/HA scaffolds doped with TiO2/Au/Pt NPs with tunable properties for guided bone tissue engineering
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/