Synthesis and photochemistry/photophysics studies of the intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry


Numer umowy POIR POWROTY/2016-1/4
Akronim POIR POWROTY
Rodzaj projektu POIR
Jednostka finansująca Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 32
12
następne

Szymaszek, Patryk; Orty, Joanna
Novel pyridine derivatives as non-covalent fluorescent sensors for selective detection of bio-particles in medical diagnostics
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Szymaszek, Patryk; Fiedor, Paweł; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna
Spectrophotometric characterisation and research of the usefulness of potential highly selective luminescent sensors for the determination of metal ions
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Szymaszek, P.; Chachaj-Brekiesz, A.; Galek, M.; Świergosz, T.; Ortyl, J.
Spectroscopic investigation into binding interactions of bovine and human serum albumin with fluorescent molecular probes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Topa, Monika; Petko, Filip; Galek, Mariusz; Jankowska, Magdalena; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna
Difunctional 1H-quinolin-2-ones as spectroscopic fluorescent probes for real-time monitoring of photopolymerisation process and photosensitizers of fluorescent photopolymer resin in 3D printing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Polymer Journal
Data wydania: 2021
ISSN: 0014-3057
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.598
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Petko, Filip; Galek, Mariusz; Hola, Emilia; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna
One-component cationic photoinitiators from tunable benzylidene scaffolds for 3D printing applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Macromolecules
Data wydania: 2021
ISSN: 1520-5835
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5.985
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Quantitative interpretation of the response of Solvent-Quenched Pressure Sensitive Paints (SQ-PSPs) to pressure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Measurement
Data wydania: 2021
ISSN: 0263-2241
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 3.927
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szymaszek, P.
Badania przydatności nowych sensorów fluorescencyjnych do selektywnego wykrywania biocząstek
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szymaszek, P.
Badania przydatności nowych sensorów fluorescencyjnych do selektywnego wykrywania jonów metali ciężkich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szymaszek, P.; Ortyl, J.
Badania nad przydatnością nowych niekowalencyjnych sensorów fluorescencyjnych do wykrywania biomakromolekuł w diagnostyce medycznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna
Badania nad nowymi fluorescencyjnymi sensorami wiążącymi się niekowalencyjne z białkami do zastosowań w diagnostyce medycznej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2019
Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna; Fiedor, Paweł
Badania przydatności nowych pochodnych aminonitrylopirydyn do roli niekowalencyjnych fluorescencyjnych sond proteinowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Fiedor, Paweł; Chachaj-Brekiesz, Anna
Zastosowanie nowych pochodnych aminonitrylopirydyn do selektywnej detekcji jonów żelaza
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Szymaszek, Patryk
Research on the usefulness of new non-covalent fluorescent sensors for the detection of biomacromolecules in medical diagnostics
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna
Badania nad nowymi niekowalencyjnymi sensorami fluorescencyjnymi do wykrywania jonów metali ciężkich
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2019
Dzięciołowska, Karolina; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna; Topa, Monika
Derivatives of coumarin as fluorescent probes for monitoring photopolymerization processes by fluorescence probe technology
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Szymaszek, Patryk; Jankowska, Magladena; Ortyl, Joanna
Fluorescence Probe Technology (FPT) for measuring on-line and in-situ of free-radical and cationic photopolymerization processes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2019
Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Fiedor, Paweł; Chachaj-Brekiesz, Anna; Pilch, Maciej
Applicability of selected 2-amino-4,6-diphenyl-pyridine-3-carbonitrile derivatives for monitoring of free-radical and thiol-ene photopolymerization by Fluorescence Probe Technology
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Kinetic and calorimetric studies of photopolymerization reaction of TMPTA acrylic monomer using new molecular luminescent sensors
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2019
Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna; Popielarz, Roman
Stability study of new europium(III) complexes for the role of highly selective luminescent sensors for monitoring the temperature of the system
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Fiedor, Paweł; Galek, Mariusz; Kasprzyk, Wiktor; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Selective chemosensors in bioimaging applications
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2018

12
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/