Synthesis and photochemistry/photophysics studies of the intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry


Numer umowy POIR.04.04.00-00-1E42/16
Akronim POIR POWROTY
Rodzaj projektu POIR
Jednostka finansująca Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 39
12
następne

Topa-Skwarczyńska, Monika; Szymaszek, Patryk; Fiedor, Paweł; Chachaj-Brekiesz, Anna; Galek, Mariusz; Kasprzyk, Wiktor; Paulina Koczurkiewicz-Adamczyk; Petko, Filip; Pękala, Elżbieta; Tyszka-Czochara, Malgorzata; Bogdał, Dariusz; Świergosz, Tomasz; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna
Pyridine derivatives as candidates for selective and sensitive fluorescent biosensors for lung cancer cell imaging and iron ions detection
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dyes and Pigments
Data wydania: 2022
ISSN: 0143-7208
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szymaszek, Patryk; Fiedor, Paweł; Chachaj-Brekiesz, Anna; Tyszka-Czochara, Małgorzata; Świergosz, Tomasz; Ortyl, Joanna
Molecular interactions of bovine serum albumin (BSA) with pyridine derivatives as candidates for non-covalent protein probes: a spectroscopic investigation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Molecular Liquids
Data wydania: 2022
ISSN: 0167-7322
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 6
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sawicz-Kryniger, Katarzyna; Niezgoda, Paweł; Stalmach, Paweł; Starzak, Katarzyna; Wysocka, Alicja; Świergosz, Tomasz; Popielarz, Roman
Performance of FPT, FTIR and DSC methods in cure monitoring of epoxy resins
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Polymer Journal
Data wydania: 2022
ISSN: 1873-1945
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 6
Środa, Patrycja; Ortyl, Joanna; Koczurkiewicz-Adamczyk, Paulina
Colocalization of new coumarin-based fluorescent probes using LysoTracker Red and MitoTracker Red probes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2021
Środa, P.; Ortyl, J.; Koczurkiewicz-Adamczyk, P.
Toxicity assessment and visualization of cell structures using new fluorophores from the group of coumarin derivatives
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2021
Szymaszek, Patryk; Orty, Joanna
Novel pyridine derivatives as non-covalent fluorescent sensors for selective detection of bio-particles in medical diagnostics
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Szymaszek, Patryk; Fiedor, Paweł; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna
Spectrophotometric characterisation and research of the usefulness of potential highly selective luminescent sensors for the determination of metal ions
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Szymaszek, P.; Chachaj-Brekiesz, A.; Galek, M.; Świergosz, T.; Ortyl, J.
Spectroscopic investigation into binding interactions of bovine and human serum albumin with fluorescent molecular probes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Topa, Monika; Petko, Filip; Galek, Mariusz; Jankowska, Magdalena; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna
Difunctional 1H-quinolin-2-ones as spectroscopic fluorescent probes for real-time monitoring of photopolymerisation process and photosensitizers of fluorescent photopolymer resin in 3D printing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Polymer Journal
Data wydania: 2021
ISSN: 0014-3057
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 5.546
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Petko, Filip; Galek, Mariusz; Hola, Emilia; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna
One-component cationic photoinitiators from tunable benzylidene scaffolds for 3D printing applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Macromolecules
Data wydania: 2021
ISSN: 1520-5835
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 6.057
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Quantitative interpretation of the response of Solvent-Quenched Pressure Sensitive Paints (SQ-PSPs) to pressure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Measurement
Data wydania: 2021
ISSN: 0263-2241
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 5.131
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Środa, Patrycja
New coumarin derivatives as potential fluorescent probes for bioimaging applications
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2020
Szymaszek, P.
Badania przydatności nowych sensorów fluorescencyjnych do selektywnego wykrywania biocząstek
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szymaszek, P.
Badania przydatności nowych sensorów fluorescencyjnych do selektywnego wykrywania jonów metali ciężkich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szymaszek, P.; Ortyl, J.
Badania nad przydatnością nowych niekowalencyjnych sensorów fluorescencyjnych do wykrywania biomakromolekuł w diagnostyce medycznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna
Badania nad nowymi fluorescencyjnymi sensorami wiążącymi się niekowalencyjne z białkami do zastosowań w diagnostyce medycznej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2019
Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna; Fiedor, Paweł
Badania przydatności nowych pochodnych aminonitrylopirydyn do roli niekowalencyjnych fluorescencyjnych sond proteinowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Fiedor, Paweł; Chachaj-Brekiesz, Anna
Zastosowanie nowych pochodnych aminonitrylopirydyn do selektywnej detekcji jonów żelaza
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Szymaszek, Patryk
Research on the usefulness of new non-covalent fluorescent sensors for the detection of biomacromolecules in medical diagnostics
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna
Badania nad nowymi niekowalencyjnymi sensorami fluorescencyjnymi do wykrywania jonów metali ciężkich
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2019

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/