Opracowanie i ocena właściwości fizykochemicznych i mechanicznych nowych fotoutwardzalnych w świetle widzialnym kompozytów polimerowych charakteryzujących się redukcją skurczu polimeryzacyjnego


Numer umowy UMO-2019/33/N/ST5/03015
Rodzaj projektu Preludium 17
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Informcje o projekcie przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 13

Topa-Skwarczyńska, Monika; Jankowska, Magdalena; Petko, Filip; Krok, Dominika; Świeży, Andrzej; Wałczyk, Weronika; Noworyta, Małgorzata; Ortyl, Joanna
Advances in application of novel photoinitiating systems in dental engineering as a key element in determining the required final properties of dental resin composites
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Topa-Skwarczyńska, Monika; Jankowska, Magdalena; Gruchała-Hałat, Alicja; Petko, Filip; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
High-performance photoinitiating systems for new generation dental fillings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dental Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 0109-5641
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Topa-Skwarczyńska, Monika; Petko, Filip; Krok, Dominika; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
High-performance new photoinitiators for the preparation of functional photocurable polymer composites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Polymer Journal
Data wydania: 2023
ISSN: 0014-3057
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 6
Topa-Skwarczyńska, Monika; Ortyl, Joanna
Photopolymerization shrinkage: strategies for reduction, measurement methods and future insights
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer Chemistry
Data wydania: 2023
ISSN: 1759-9962
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.6
Topa Skwarczyńska, Monika; Świeży, Andrzej; Oksiuta, Bartosz; Noworyta, Małgorzata; Jamróz, Paweł; Wałczyk, Weronika; Ortyl, Joanna
Visible light-curing polymer composites characterised by reduced polymerisation shrinkage
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Topa-Skwarczyńska, Monika; Noworyta, Małgorzata; Ortyl, Joanna
Fotoutwardzalne w świetle widzialnym kompozyty polimerowe charakteryzujące się redukcją skurczu polimeryzacyjnego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Topa-Skwarczyńska, Monika; Noworyta, Małgorzata; Ortyl, Joanna
Badania kinetyczne i reologiczne kompozytów stomatologicznych nowej generacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Topa-Skwarczyńska, Monika; Galek, Mariusz; Jankowska, Magdalena; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Lalevée, Jacques; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna
Development of the first panchromatic BODIPY-based one-component iodonium salts for initiating the photopolymerization processes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer Chemistry
Data wydania: 2021
ISSN: 1759-9954
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5.364
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Topa, Monika; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
Wpływ warunków prowadzenia procesów fotopolimeryzacji oraz analiza zamiany wybranych parametrów kinetycznych i termodynamicznych na właściwości fotoutwardzalnych kompozytów dentystycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Topa, Monika; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
Nowe systemy fotoinicjujące dedykowane do fotoutwardzalnych materiałów kompozytowych i druku 3D
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Topa, Monika; Ortyl, Joanna
Applicability of the Real-Time FT-IR technique to determine the degree of conversion of dental compositions
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Topa, M.; Ortyl, J.
Photopolymerization as a non-toxic, environmentally friendly method for obtaining innovative dental fillings
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Topa, Monika; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
New initiating systems and organic matrices for photocuring dental composites
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2021
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/