Akademia Ignatianum w Krakowie


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Naukowe Akademii Ignatianum
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 2

Węc, Klaudia
Gnostyczny wymiar pielgrzymowania między słowem, obrazem a myślą wzdłuż światów Ojca Józefa Bremera SJ
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Jaśtal, Jacek
Etyka dla postczłowieka. Filozofia praktyczna w czasach przemian cywilizacyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/