Polska Akademia Umiejętności


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 4

Bojęś-Białasik, Anna; Kucia, Agata; Nawrot, Jakub; Niemiec, Dariusz; Poleski, Jacek; Szyma, Marcin; Woźniak, Mateusz
Medieval church on Skałka in Kraków in the light of interdisciplinary research : summary
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bojęś-Białasik, Anna; Kucia, Agata; Nawrot, Jakub
Wstępne wyniki archeologiczno-architektonicznych badań reliktów zabudowy na Skałce, przeprowadzonych w roku 2017
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bojęś-Białasik, Anna; Szyma, Marcin
Architektura kościoła i klasztoru na Skałce do początku XVI wieku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ciesielski, Roman
Zagrożenia budowli i obiektów inżynierskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2000
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/