Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Wydaw. Naukowe i Edukacyjne SBP
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 3

Stąporek, Marta; Wiatr, Krystyna
Chatbot – narzędzie wspomagające kształtowanie wizerunku biblioteki i promowanie jej oferty
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Marcinek, Marzena
Walentyna Szarek (1931-2017)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019

Zarządzanie biblioteką : najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim : wybór tekstów
Typ: książka
Redaktor: Kemp, Ivor, Wildhardt, Teresa
Data wydania: 1998
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/