Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  
przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Piekarski, Marian
Przydatność zawodowa absolwenta jako współczesne zadanie doradcy zawodowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/