Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego

Wydaw. Naukowe UP
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 5

Wantuch-Matla, Dorota; Martyka, Anna; Ruchlewicz-Dzianach, Agata
Powszechna edukacja architektoniczna : doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne
Typ: książka
Data wydania: 2021
Wantuch-Matla, Dorota; Martyka, Anna
Powszechna edukacja architektoniczna : ewolucja idei i doświadczenia zagraniczne
Typ: książka
Data wydania: 2020
Korzeniowska, Agata
Architektura produkcyjna jako przestrzeń ekspozycyjna. Projekt farmy pionowej dla Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Produkcja żywności w obiektach i na obszarach poprzemysłowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Górska, Agnieszka; Kraus, Anna
Wybrane przykłady ekslibrisów w książkach ze zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/