Wydawnictwo Seidel-Przywecki


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Seidel-Przywecki
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 3

Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej
Wody opadowe : odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie
Typ: książka
Data wydania: 2019
Bąk, Joanna; Królikowska, Jadwiga
Ogrody wertykalne jako element zagospodarowania wód opadowych i nie tylko w jednostkach zurbanizowanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Królikowska, Jadwiga
Rola gospodarki wodomierzowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/