Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika


Wariant nazwy wydawcy Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika

Sekcja Speleologiczna PTP im. M. Kopernika
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 3

Pasierb, Bernadetta
Badania metodą tomografii elektrooporowej 2/3D nad Jaskinią Jasną w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pasierb, Bernadetta; Porzucek, Sławomir; Urban, Jan
Wiślica, geofizyczne metody badań krasu gipsowego, kopuły gipsowe jako unikatowe formy rzeźby gipsowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pasierb, Bernadetta; Porzucek, Sławomir; Urban, Jan; Kasza, Andrzej; Chwalik-Borowiec, Anna
Wiśniówki, Jaskinia Nowa w Wiśniówkach – geofizyczne metody badania krasu gipsowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20




© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/