Marian Stanisław Tracz

Były pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (138)

Publikacje współtworzone (1)Promowane prace doktorskie pracowników PK: 10


Woźniak, Krystian
Wpływ dostępności do dróg na efektywność ochrony akustycznej otoczenia : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2011
Ostrowski, Krzysztof
Niezawodność funkcjonowania skrzyżowania z sygnalizacją w warunkach zmiennego natężenia nasycenia : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2010
Bohatkiewicz, Janusz
Wpływ geometrii, warunków i organizacji ruchu na klimat akustyczny w otoczeniu skrzyżowań : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1999
Żakowska, Lidia
Ocena łuków poziomych na podstawie badań percepcji obrazu drogi : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1994
Tarko, Andrzej
Badanie i prognozowanie bezpieczeństwa pieszych na przejściach z sygnalizacją świetlną : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1992
Gaca, Stanisław
Wpływ niestacjonarności ruchu na sprawność skrzyżowań drogowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1987
Radosz, Stanisław
Analiza wybranych parametrów ruchu i drogi w aspekcie ochrony akustycznej środowiska : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1984
Gondek, Stanisław
Kryterium oceny poziomów swobody ruchu na skrzyżowaniach : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1992
Chodur, Janusz
Badania wpływu wahań ruchu na efektywność sterowania sygnalizacją świetlną o stałym programie : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1982
Buczek, Piotr
Klimat akustyczny jako kryterium kształtowania układu dróg i ich otoczenia : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/