Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Buczek, Piotr

Klimat akustyczny jako kryterium kształtowania układu dróg i ich otoczenia : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Marian Tracz
Promotor pomocniczy dr inż. Mariusz Kieć
Tytuł równoległy [Acoustic climate as a criterion for developing the structure of roads and their surroundings]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron VI, 181, 2, 2
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 176-181
Bibliografia (liczba pozycji) 125
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Klimat akustyczny jako kryterium kształtowania układu dróg i ich otoczenia : praca doktorska = [Acoustic climate as a criterion for developing the structure of roads and their surroundings] / Piotr ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe układ droga-zabudowa, ochrona akustyczna

road-building system, acoustic protection
Abstrakt
Rozprawa doktorska podejmuje problematykę wzajemnej lokalizacji drogi i zabudowy w aspekcie analizy i oceny klimatu akustycznego w otoczeniu zabudowy przy wykorzystaniu wskaźników akustycznych i map ... więcej

The doctoral dissertation addresses the issue of mutual location of the road and buildings in the aspect of analysis and assessment of the acoustic climate in the vicinity of buildings using acoustic indicators ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/