prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski

Były pracownik PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]Strona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (46)

Publikacje współtworzone (2)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Promowane prace doktorskie pracowników PK: 3


Wojtalewicz, Dominika
Badania nad oznaczaniem polibromowanych eterów difenylowych w próbkach żywności zawierających tłuszcz : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Maślanka, Anna
Badania nad oznaczaniem chlorowanych aromatycznych trwałych zanieczyszczeń środowiska przy wykorzystaniu ekstrakcji rozpuszczalnikowej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Kuc, Joanna
Badania w zakresie oznaczania heksabromocyklododekanu w próbkach przemysłowych oraz w żywności : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/