Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuc, Joanna

Badania w zakresie oznaczania heksabromocyklododekanu w próbkach przemysłowych oraz w żywności : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK
Tytuł równoległy Determination of hexabromocyclododecane in industrial and food samples
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2015
Język polski
Liczba stron 117
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 90-112
Bibliografia (liczba pozycji) 204
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Badania w zakresie oznaczania heksabromocyklododekanu w próbkach przemysłowych oraz w żywności : rozprawa doktorska = Determination of hexabromocyclododecane in industrial and food samples / Joanna ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [252300] Chemia analityczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe heksabromocyklododekan, polistyren, ryby, LC-MS, UPLC-MS

hexabromocyclododecane, polystyrene, fish, LC-MS, UPLC-MS
Abstrakt
Opracowano metody oznaczania heksabromocyklododekanu w próbkach przemysłowych, które stanowił polistyren spieniany i wytłaczany oraz w próbkach żywności, którymi były tkanki mięsne ryb morskich ... więcej

Method for the determination of hexabromocyclododecane in industrial samples - extruded and expanded polystyrene foams and in food samples for instance: tissue of marine and farmed fish were developed.
HBCD ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/