Jednostki pozawydziałowe [-]


jednostki organizacyjne
bibliografia publikacji
pracownicy jednostki

Pracownicy jednostki: 13


Anna Maria Donnersberg
Aneta Marta Kowalska
Anna Kozłowska
Dorota Lewczuk
Dorota Barbara Lipińska
Beata Agnieszka Łącka
Marzena Marcinek
Marta Sitarz
Anna Sławęcka
Edyta Sołtys
Wojciech Turek
Agnieszka Wilgocka
Katarzyna Zawisza

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/