Jednostki pozawydziałowe [-]


jednostki organizacyjne
bibliografia publikacji
pracownicy jednostki

Pracownicy jednostki: 19


Sabina Bienia
Beata Lena Błaszczyk
Anna Maria Donnersberg
Barbara German-Rosołowska
Agnieszka Górska
Tomasz Nikodem Jeleński
Aneta Marta Kowalska
Anna Kozłowska
Dorota Lewczuk
Dorota Barbara Lipińska
Beata Agnieszka Łącka
Anna Małek
Marzena Marcinek
Anna Sławęcka
Edyta Sołtys
Marta Stąporek
Wojciech Turek
Agnieszka Wilgocka
Katarzyna Zawisza

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/