Jednostki pozawydziałowe [-]


jednostki organizacyjne
bibliografia publikacji
pracownicy jednostki

Pracownicy jednostki: 13


Sabina Bienia
Marta Cabaj
Anna Karat
Jacek Kasz
Anna Kraus
Anna Małek
Urszula Matoga
Marzena Anna Pazdur
Marian Stanisław Piekarski
Jakub Zbigniew Rudolf
Wanda Salamon
Jadwiga Stochel-Cyunel
Dobromir Testowy


Byli pracownicy jednostki: 3


Beata Agnieszka Łącka
Marek Nahotko
Kinga Urszula Zając© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/