Jednostki pozawydziałowe [-]


jednostki organizacyjne
bibliografia publikacji
pracownicy jednostki

Pracownicy jednostki: 20


Sabina Bienia
Beata Lena Błaszczyk
Anna Maria Donnersberg
Helena Gałek
Tomasz Nikodem Jeleński
Aneta Marta Kowalska
Anna Kozłowska
Anna Kraus
Dorota Lewczuk
Dorota Barbara Lipińska
Beata Agnieszka Łącka
Marzena Marcinek
Jakub Zbigniew Rudolf
Marta Sitarz
Anna Sławęcka
Edyta Sołtys
Wojciech Turek
Agnieszka Wilgocka
Kinga Urszula Zając
Katarzyna Zawisza

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/