dr inż. Jacek Kasz

Pracownik PK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Centrum Transferu Technologii [PN-4]Publikacje autora (4)Profil w bazie ORCID

Publikacje autora: 4


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/