dr inż. Jacek Kasz

Pracownik PK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Centrum Transferu Technologii [PN-4]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (4)

Doktoraty promowane na PK

Profil w bazie ORCID

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/