Applied Mathematics and Computer Science


Wydawca HCE Publishing House
ISSN 0867-857X
Uwagi Instytucja sprawcza: Higher College of Engineering in Zielona Góra, Lubusky Scientific Society in Zielona Góra
Skrót Appl. Math. Comput. Sci.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Kowalewski, Adam; Krakowiak, Anna
Time-optimal control of a parabolic system with multiple time-varying lags
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1998
Kozień, Marek
Temporal representation of white noise
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1995
Mrozek, Bogumiła
Control system for uncoiler with induction motor drive
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1991
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/