Archiwum Ochrony Środowiska


Wariant tytułu Archiv po Ochrane Sredy
Wydawca Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ISSN 0324-8461
Uwagi Instytucja sprawcza:
Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Środowiska Regionów Przemysłowych
Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska
Skrót Arch. Environ. Prot.


Publikacje w tym tytule: 9

Bielski, Andrzej; Gońka, Agnieszka
Wyznaczanie drogi mieszania zanieczyszczeń w ciekach wodnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2001
Jarosiński, Andrzej; Ostrowski, Czesław
Effect of specific surface area of anhydrite obtained from apatite phosphogypsum on its mechanical strength
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1995
Cyklis, Piotr; Szewczyk, Witold
Niska emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w lokalnych źródłach ciepła i możliwości jej ograniczenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1994
Zymon, Wiesław; Kobielski, Andrzej
Analiza procesu neutralizacji ścieków alkalicznych z wykorzystaniem gazów spalinowych w różnych układach reaktorowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1991
Bielski, Andrzej
Modelowanie procesów biochemicznych w technologii oczyszczania ścieków - analiza ilości mikroorganizmów w układzie reaktorowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1989
Anielak, Anna
Laboratoryjne oczyszczanie ścieków fosforowo-fenolowych fabryki materiałów i wyrobów ściernych "Korund" w Kole
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1987
Anielak, Anna
Badania laboratoryjne oczyszczania ścieków po produkcji węglika krzemu w fabryce materiałów i wyrobów ściernych "KORUND" w Kole
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1987
Anielak, Anna
Fizyko-chemiczne odbarwianie ściekówe przemysłu włókienniczego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1984
Balcerzak, Wojciech
Wyznaczanie równań kinetycznych reakcji elekrochemicznego rozkładu fenolu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1984
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/