Archiwum Hydrotechniki


Wydawca Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN)
ISSN 0004-0789
Uwagi Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Instytut Budownictwa Wodnego
Skrót Arch. Hydrotech.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 6

Książyński, Krzysztof; Nachlik, Elżbieta
Dyskretny model infiltracji i odpływu podziemnego dla zlewni górskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Hydrotechniki
Data wydania: 1990
Kordecki, Zbigniew; Krok, Józef; Biliński, Wojciech; Szarliński, Jan
Zagadnienia projektowe zapory ziemnej ze szczelnym rdzeniem w terenie zagrożonym szkodami górniczymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Hydrotechniki
Data wydania: 1986
ISSN: 0004-0789
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nachlik, E.
Numerical study of flood routing in river system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Hydrotechniki
Data wydania: 1983
Dyląg, Michał; Kamieński, Jerzy
Model fizyczny mieszania mechanicznego układu dwufazowego: ciecz - gaz Cz. II. Objętościowe nagazowywanie cieczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Hydrotechniki
Data wydania: 1981
ISSN: 0004-0789
Lista MNiSW/MEiN: nie
Dyląg, Michał; Kamieński, Jerzy
Model fizyczny mieszania mechanicznegon układu dwufazowego: ciecz - gaz. Część I. Powierzchniowe nagazowanie cieczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Hydrotechniki
Data wydania: 1981
ISSN: 0004-0789
Lista MNiSW/MEiN: nie
Maczuga, Tomasz
Comparison of finite difference methods for one-dimensional unsteady flow in open channels
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Hydrotechniki
Data wydania: 1980
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/