Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture


Wariant tytułu Architektura Krajobrazu
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ISSN 1641-5159
Uwagi Instytucja sprawcza: Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Skrót Archit. Krajobrazu
Lista MNiSW B (od 2008)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2008)
6 (od 2010)
4 (od 2011)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 38
poprzednie
12

Zieliński, Miłosz
Rewaloryzacja krajobrazu miejskiego jako element rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni publicznej na przykładzie placu Wałowego w Gdańsku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2011
ISSN: 1641-5159
Hodor, Katarzyna
Ogrody franciszkanów – reformatów w polskich miastach, wybrane przykłady
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2011
ISSN: 1641-5159
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Szwed, Joanna
Planowanie iluminacji w mieście
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2011
Zachariasz, Agata
O historii, cytatach z przeszłości i nowoczesnych krajobrazach. Nowe w starym i nowe – w ogrodach i parkach historycznych i współczesnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2011
ISSN: 1641-5159
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Łakomy, Katarzyna
Zieleń XIX-wiecznych górnośląskich miast i ośrodków przemysłowych - zarys problematyki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2011
Zachariasz, Agata
Kształtowanie najbliższego otoczenia Wisły w centrum Krakowa – historia i współczesność
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2009
ISSN: 1641-5159
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Pawłowska, Krystyna
Wieżowiec i park publiczny - relacje funkcjonalne i krajobrazowe, część I
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2009
Pawłowska, Krystyna
Wieżowiec i park publiczny - relacje funkcjonalne i krajobrazowe, część II
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2009
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Rzeka w krajobrazie śródmieścia - linia graniczna i jakość przestrzeni publicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2009
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Rola zieleni towarzyszącej budynkom inwentarskim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2008
ISSN: 1641-5159
Winskowski, Piotr
Przestrzeń zgeometryzowana krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2007
ISSN: 1641-5159
Byrski, Paweł
Geneza krajobrazu miasta zdeterminowanego rzeką
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2006
Pawłowska, Krystyna
Dziwne losy dominant krajobrazowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2006
Pawłowska, Krystyna
Przyszłość architektury ludowej czyli krótka rozprawa między rolnikiem, architektem a konserwatorem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2005
Skrzyńska, Anna
Ślady przeszłości szansą na przyszłość
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2005
Zachariasz, Agata
Parki podmiejskie jako element „zielonej strefy”
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2002
ISSN: 1641-5159
Böhm, Aleksander
Parki rzeczne w krajobrazie Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2001
Kosiński, Wojciech
Krajobraz miast nadrzecznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2001

poprzednie
12© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/