Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture


Wariant tytułu Architektura Krajobrazu
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ISSN 1641-5159
Uwagi Instytucja sprawcza: Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Skrót Archit. Krajobrazu
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 35
12
następne

Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
The influence of modern changes on the image of a small town within a metropolitan area
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Podhalański, Bogusław
The image of the city or a city icon?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Środulska-Wielgus, Jadwiga
The Greenery of the Krakow Fortress as the focus of a project on protected landscape zones of historic fortifications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Klimkiewicz, Martyna
A musical ending to university studies. The sounds of Cracow and a sonorous park
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Szwed, Joanna
Lighting sculptures as a tool for crafting abstract landscapes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Impact Factor: 0
Sykta, Izabela
Organisational and financial models of world exhibitions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Impact Factor: 0
Staniewska, Anna
Udział organizacji pozarządowych w kształtowaniu i ochronie krajobrazu warownego – możliwości i szanse w obliczu zmieniającej się percepcji krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Impact Factor: 0
Zieliński, Miłosz
Przenikanie się natury i kultury na przykładzie nowego „Miasta Kultury” w krajobrazie hiszpańskiej Galicji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Impact Factor: 0
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Zabytkowe fortyfikacje w krajobrazie miejskim Portugalii (wybrane przykłady)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Impact Factor: 0
Forczek-Brataniec, Urszula
Nowa droga w krajobrazie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Impact Factor: 0
Zachariasz, Agata
Zespół dworski jako integralny element krajobrazu wsi. Problemy ochrony i współczesnego użytkowania (na wybranych przykładach z Polski południowej)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Ozimek, Agnieszka; Ozimek, Paweł; Łabędź, Piotr
Analizy widokowe z użyciem narzędzi cyfrowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Sykta, Izabela
Parki Barcelony – od stylu modernisme po współczesne krajobrazy tworzone „od-nowa”
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Podzwonne dla zagrody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Böhm, Aleksander
Fragmentacja przestrzeni i krajobraz odłamków - nieuniknione przeznaczenie czy epizod w historii wiejskiego krajobrazu?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Pawłowska, Krystyna
Partycypacja społeczna w ochronie dziedzictwa kulturowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Myczkowski, Zbigniew
Zapis dziedzictwa kulturowego wsi w kontekście zmian tożsamości miejsca w krajobrazie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Myczkowski, Zbigniew; Rymsza-Mazur, Wojciech
Krajobraz od-dawna, od-zaraz, od-nowa. Czyli od krajobrazu zrównoważonego do inercyjnego i znijaczonego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Zieliński, Miłosz
Rewaloryzacja krajobrazu miejskiego jako element rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni publicznej na przykładzie placu Wałowego w Gdańsku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Hodor, Katarzyna
Ogrody franciszkanów – reformatów w polskich miastach, wybrane przykłady
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011

12
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/