Chemia Analityczna = Chemical Analysis


Wariant tytułu Chemia Analityczna
Wydawca Polish Chemical Society

Committee on Analytical Chemistry of Polish Academy of Sciences
ISSN 0009-2223
Skrót Chem. Anal.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Klasyfikacja ASJC 1602 Chemistry: Analytical Chemistry
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 15

Michałowski, Tadeusz; Borzęcka, Maria; Toporek, Marcin; Wybraniec, Sławomir; Maciukiewicz, Piotr; Pietrzyk, Andrzej
Quasistatic processes in non-equilibrium two-phase systems with ternary salts: II. Dolomite + aqueous media
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemia Analityczna = Chemical Analysis
Data wydania: 2009
ISSN: 0009-2223
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michałowski, Tadeusz; Wybraniec, Sławomir; Ponikvar, Maja
The modified method of spectro-pehametric determination of dissociation constants
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemia Analityczna = Chemical Analysis
Data wydania: 2008
ISSN: 0009-2223
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michałowski, Tadeusz; Rymanowski, Maciej; Pietrzyk, Andrzej
A simple approach to the simplex method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemia Analityczna = Chemical Analysis
Data wydania: 2008
ISSN: 0009-2223
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Michałowski, Tadeusz; Pietrzyk, Andrzej
Quasistatic processes in non-equilibrium two-phase systems with ternary salts: I. Struvite + Aqueous solution (CO2 + KOH)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemia Analityczna = Chemical Analysis
Data wydania: 2008
ISSN: 0009-2223
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Parvinen, Pekka; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna
Determination of acid volatile sulfides in sediment samples applying cold vapour molecular absorption spectrometry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemia Analityczna = Chemical Analysis
Data wydania: 2005
ISSN: 0009-2223
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Janecki, Dariusz; Michałowski, Tadeusz; Zieliński, Mieczysław
A simple method of etidronate disodium determination in commercial preparations of the salt
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemia Analityczna = Chemical Analysis
Data wydania: 2000
ISSN: 0009-2223
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Janecki, Dariusz; Michałowski, Tadeusz
Evaluation of equilibrium constants - a new approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemia Analityczna = Chemical Analysis
Data wydania: 1999
Krochmal, Dariusz
Determination of organic volatile compounds in workplace air by use of passive samplers and gas chromatography. Part I : A method of determination of chlorinated aliphatic hydrocarbons after solvent desorption
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemia Analityczna = Chemical Analysis
Data wydania: 1999
Grochowalski, A.; Wybraniec, S.
Levels of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in flue gas and fly ash from coal combustion in a power plant
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemia Analityczna = Chemical Analysis
Data wydania: 1996
Parvinen, P.; Wieczorek-Ciurowa, K.
Determination of calcium sulphide as hydrogen sulphide by molecular absorption spectrometry in the gas phase
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Chemia Analityczna = Chemical Analysis
Data wydania: 1996
ISSN: 0009-2223
Michałowski, Tadeusz; Janecki, Dariusz; Lechowicz, Wojciech; Meus, Marek
pH intervals for precipitates in two-phase systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemia Analityczna = Chemical Analysis
Data wydania: 1996
ISSN: 0009-2223
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michałowski, Tadeusz; Wajda, Nina; Janecki, Dariusz
An unified quantitative approach to electrolytic systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemia Analityczna = Chemical Analysis
Data wydania: 1996
ISSN: 0009-2223
Wieczorek-Ciurowa, K.
Computational method for the solid phase identification of limestone sulphation products
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemia Analityczna = Chemical Analysis
Data wydania: 1994
Grochowalski, A.; Wybraniec, S.; Górski, L.; Sokołowski, M.
Solid phase extraction and capillary GC-ECD analysis of polychlorinated dibenzo-p-dioxins in chlorinated phenols
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemia Analityczna = Chemical Analysis
Data wydania: 1993
ISSN: 0009-2223
Grochowalski, Adam; Górski, Ludwik; Śliwka, Ireneusz; Lasa, Jan
Synthesis purification and determination of the polychlorinated dibenzo-p-dioxin qualitative standards by gas chromatography with electron capture detector
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemia Analityczna = Chemical Analysis
Data wydania: 1991
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/