Chrońmy Przyrodę Ojczystą : organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody


Wariant tytułu Protection of Nature in Poland : organ of the State Council for the Protection of Nature in Poland
Wydawca Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0009-6172
Skrót Chrońmy Przyr. Ojcz.
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
8 (od 2015)
Ujednolicona punktacja MNiSW 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Moszkowicz, Łukasz; Krzeptowska-Moszkowicz, Izabela
Nowe stanowisko złoci małej Gagea minima w Kotlinie Zakopiańskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 8
Impact Factor: 0
Nowakowski, Zygmunt
Gerard Ciołek. 1909-1966. [Nekr.]
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1966
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/